TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CAO HÒA BÌNH

Chủ đầu tư:Công ty CP Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình
Thiết kế:Eco Home Design

Hotline liên hệ: 0971696212

Mô tả chi tiết

Eco Home Design khẳng định mình trong việc đa dạng dịch vụ thiết kế. Trụ sở làm việc không còn là công trình dân dụng thông thường, mà còn là đứa con tinh thần của cả 1 tổ chức, mang đến sự tiện lợi của nhiều tổ chức.

Trụ sở làm việc công ty CP Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình vừa hiện đại, lại thân thiện môi trường.